PWC – podpodeszw ze wzmocnieniem i lateksem na całej powierzchni